Това ли е причината снимката на вашата шофьорска книжка да е толкова лоша?
Живот

Това ли е причината снимката на вашата шофьорска книжка да е толкова лоша?