Тази жаргонна дума няма нищо общо с козите
Живот

Тази жаргонна дума няма нищо общо с козите