Какво означава „Вътре като лъв, излязъл като агне“?
Живот

Какво означава „Вътре като лъв, излязъл като агне“?