Правителството на Обединеното кралство е изправено пред съд заради законите за абортите
Живот

Правителството на Обединеното кралство е изправено пред съд заради законите за абортите