Цитатът, към който Карли Лойд се обръща за вдъхновение преди играта
Уелнес

Цитатът, към който Карли Лойд се обръща за вдъхновение преди играта