Безопасно ли е да се забави или да се пропусне период?
Живот

Безопасно ли е да се забави или да се пропусне период?