Как основателите на кампания за борба с тормоза смесват бизнеса с приятелството
Живот

Как основателите на кампания за борба с тормоза смесват бизнеса с приятелството