Можете ли да направите екранна снимка на нечии съобщения в Instagram, без да ги уведомявате?
Живот

Можете ли да направите екранна снимка на нечии съобщения в Instagram, без да ги уведомявате?