Жаргон от 90-те, който никога не сте знаели значението
Живот

Жаргон от 90-те, който никога не сте знаели значението